1. Bye Bye
Music by Doubleglass
Lyrics by Shoko, 藤田ニコル